• Jesteśmy drugą najlepszą w Polsce uczelnią badawczą, której naczelną wartością jest troska o warunki i jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń
  • Jesteśmy uznawani w rankingach krajowych i międzynarodowych
  • Na naszych 8 wydziałach studiuje około 15 tysięcy studentów (z Polski i ponad 60 innych krajów)
  • Zatrudniamy blisko 3 tysiące osób, w tym około 1,3 tysiąca nauczycieli akademickich
  • Stwarzamy jedne z najlepszych warunków pracy i rozwoju dla badaczy w Europie, co potwierdza przyznane nam przez Komisję Europejską wyróżnienie HR Excellence in Research
  • Uczestniczymy w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i Europejskiego Zielonego Ładu Komisji Europejskiej
  • Doceniamy i szanujemy równość i różnorodność we wszystkich aspektach działań Uczelni, przeciwdziałamy wszelkim formom dyskryminacji
  • Jesteśmy jedną z dziesięciu najpiękniejszych uczelni w Europie (według rankingu Times Higher Education), zlokalizowaną w środku aglomeracji trójmiejskiej, uznanej za jedno z najlepszych miejsc do życia w Polsce
  • Nasz malowniczy, otoczony terenami zielonymi i parkami kampus zajmuje powierzchnię ponad 77 hektarów, a tworzą go innowacyjne i ekologicznie wyposażone budynki
  • Od 2020 roku wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersytetem Gdańskim tworzymy Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, realizujący wspólne inicjatywy w obszarze naukowym, kształcenia i organizacyjnym. Dzięki tej współpracy tworzymy na Pomorzu jeden z najsilniejszych ośrodków akademickich w Polsce