Przyjazne środowisko pracy

 • stabilność zatrudnienia
 • akademicka kultura organizacyjna oparta na zasadach wzajemnego szacunku i współpracy
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów
 • wsparcie w sytuacjach trudnych w miejscu pracy
 • wsparcie socjalne dla dzieci i pracowników
 • dogodny dojazd komunikacją miejską
 • możliwość zaangażowania się w działania wolontariatu pracowniczego
 • miejsca do pracy kreatywnej, sale spotkań
 • przedszkole na terenie kampusu
 • stanowiska do przewijania i punkt karmienia dzieci
 • darmowe parkingi
 • stojaki na rowery i stacje naprawy rowerów
 • chat ogólnouczelniany ułatwiający współpracę i komunikację wewnętrzną
 • nowoczesna infrastruktura informatyczna
 • 10 punktów gastronomicznych i strefy relaksu na terenie zielonego kampusu

Motywacyjny system wynagrodzeń

 • gwarantowana „13 pensja”  
 • Nagrody Rektora
 • premie za publikacje naukowe i patenty
 • premie motywacyjne
 • liczne dodatki: zadaniowe, badawcze, dydaktyczne, za realizację przedsięwzięcia, organizacyjne, motywacyjne

Badania i dydaktyka na najwyższym poziomie

 • PG = laureat konkursu „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia badawcza”
 • 200 mln zł przeznaczone na dynamiczny rozwój uczelni w latach 2020–2025
 • nowocześnie wyposażone centra naukowe i laboratoria badawcze
 • pomieszczenia do pracy twórczej i zespołowej
 • wyróżnienie Komisji Europejskiej „Logo HR Excellence in Research”
 • członek Konsorcjum ENHANCE
 • członek europejskiej organizacji zrzeszającej wiodące wyższe szkoły techniczne CESAER
 • członek Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (European University Association, EUA)
 • członek BUP (Baltic University Programme)
 • członek BSRUN (Baltic Sea Region University Network)

Rozwój zawodowy

 • możliwość realizacji międzynarodowych projektów naukowo-badawczych
 • wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+
 • możliwość uzyskania stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego w 3 dziedzinach i 14 dyscyplinach naukowych
 • możliwość rozwoju własnych projektów biznesowych i naukowych wraz z dofinansowaniem w ramach Szkoły Startup PG
 • preferowana wewnętrzna rekrutacja na stanowiska kierownicze
 • możliwość uczestniczenia w konferencjach i szkoleniach zewnętrznych oraz wewnętrznych 
 • możliwość uczestniczenia w licznych szkoleniach i warsztatach organizowanych na terenie Uczelni
 • możliwość uczestniczenia w kursach języka angielskiego organizowanych przez Centrum Języków Obcych

Benefity pozapłacowe

 • program sportowo-rekreacyjny Benefit (karta Multisport)
 • zajęcia sportowe prowadzone w obiektach PG (aqua aerobik, badminton, koszykówka, tenis stołowy, sporty walki, elementy samoobrony, elementy judo, zdrowy kręgosłup, nordic walking)
 • wydarzenia integracyjne dla pracowników i ich rodzin (pikniki, koncerty)
 • własny ośrodek wypoczynkowy w malowniczym otoczeniu kaszubskich jezior i lasów
 • dofinansowanie wakacji letnich i zimowych dla pracowników
 • dofinansowanie dla dzieci i młodzieży do zimowisk, kolonii, obozów organizowanych przez Politechnikę Gdańską lub zakupionych indywidualnie u innego organizatora
 • paczki noworoczne i zabawa karnawałowa dla dzieci
 • darmowe parkingi dla pracowników oraz stojaki na rowery
 • strefy relaksu na terenie zielonego kampusu
 • nieoprocentowane pożyczki na cele remontowe i mieszkaniowe
 • wsparcie w postaci zapomogi z tytułu trudnej sytuacji życiowej lub zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie grupowe dla pracownika i członków rodziny 
 • legitymacja nauczyciela akademickiego uprawniająca do korzystania z 33% ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej

Działania na rzecz środowiska

 • realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju i Europejskiego Zielonego Ładu Komisji Europejskiej 
 • działalność na rzecz zmniejszenia emisyjności oraz wspierania efektywności energetycznej w budynkach uczelni
 • działalność na rzecz retencjonowania i wykorzystywania wody deszczowej na terenie kampusu
 • premiowanie przejazdów do pracy rowerami i hulajnogami (kampania #roweremnauczelnie)
 • ograniczanie zużycia plastiku – ścienne dystrybutory z wodą na terenie kampusu
 • segregowanie odpadów
 • badania nad pszczołami
 • Centrum EkoTech PG, zajmujące się kształtowaniem harmonijnej, zrównoważonej przestrzeni życia człowieka
 • Centrum Ekoinnowacji PG, zajmujące się rozwojem proekologicznych rozwiązań i technologii środowiskowych

Udogodnienia dla osób o specjalnych potrzebach

 • partner Programu Dostępność Plus
 • dostosowane stanowiska pracy
 • dostęp do sprzętu wspomagającego: pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących, urządzenia powiększające tekst
 • możliwość adaptacji materiałów dydaktycznych do wersji cyfrowej
 • dostosowywanie budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchu
 • budynki wyposażone w krzesła ewakuacyjne zapewniające alternatywną formę ewakuacji
 • usuwane bariery architektoniczne na terenie kampusu PG