Aplikowanie

 • Sprawdź w Dołącz do nas - oferty pracy, na jakie stanowiska prowadzimy rekrutację. W odpowiedzi na naszą ofertę pracy wyślij nam swoje CV. Jeśli nie znajdziesz interesującej Cię oferty pracy, możesz przesłać nam swoje CV na adres: rekrutacja.hr@pg.edu.pl 
 • Pamiętaj, że przesyłając nam swoje CV lub inne dokumenty, gdy chcesz podjąć pracę na Politechnice Gdańskiej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, w celu udziału w procesach rekrutacji na stanowiska pracy oferowane na Uczelni. Twoje dane osobową będą przetwarzane zgodnie z zasadami zawartymi w klauzuli informacyjnej.  Klauzula informacyjna (pdf, 108.13kB) Information clause (pdf, 81.58kB)
 • Jeśli Twoje CV otrzyma pozytywną ocenę w procesie selekcji aplikacji, otrzymasz zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Nasza mapa kampusu pomoże ci trafić na miejsce spotkania bez przeszkód.

Rozmowa rekrutacyjna

 • Podczas spotkania rozmawiamy o Twoich dotychczasowych wyzwaniach zawodowych, planach i oczekiwaniach. Charakteryzujemy specyfikę stanowiska, na które aplikujesz i przedstawiamy zadania, z jakimi się wiąże. Jest to dobry moment na wyjaśnienie wątpliwości i udzielenie odpowiedzi na Twoje pytania.
 • Proces rekrutacji jest zwykle jednoetapowy – zależy to jednak od specyfiki danego stanowiska. Dokładną informację o procesie rekrutacji otrzymasz podczas rozmowy.

Zatrudnienie

 • Wybranemu w procesie rekrutacji Kandydatowi składamy ofertę zatrudnienia. Pozostali Kandydaci, których zaprosiliśmy na rozmowy kwalifikacyjne, otrzymują informację zwrotną o zakończeniu procesu.

Proces zatrudniania nauczycieli akademickich

 • Zatrudnianie nauczycieli akademickich prowadzone jest zgodnie z polityką rekrutacji nauczycieli akademickich, która uwzględnia zasady określone w „Europejskiej Karcie Naukowca” i „Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych” (ang. Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers, OTM-R). Dzięki temu zapewniamy kandydatom – z kraju i zagranicy – równe szansy, traktowanie i dostęp do procedur naboru
 • Ogłoszenia o konkursach publikujemy na stronach: Dołącz do nas - oferty pracy, BIP PG, na stronach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Europejskiej (w europejskim portalu dla mobilnych naukowców)
 • Minimalizujemy bariery administracyjne; od kandydatów oczekujemy jedynie tych dokumentów, które są rzeczywiście niezbędne, aby dokonać sprawiedliwego, przejrzystego i merytorycznego wyboru
 • Kryteria oceny aplikacji są zróżnicowane i zrównoważone, zgodnie z ogłaszanym stanowiskiem
 • Powiadamiamy wszystkich kandydatów o zakończeniu procesu rekrutacji
 • Po rozstrzygnięciu konkursu publikujemy protokół z przeprowadzonego konkursu, który zawiera informację o wybranym kandydacie, wraz z uzasadnieniem wyboru

 Szczegółowe informacje: Centrum HR-Rekrutacja