Grupowe ubezpieczenie na życie


Pracownicy uczelni mogą przystąpić do grupowego ubezpieczenia na życie (wraz z współmałżonkiem lub partnerem życiowym). Do wyboru jest kilka wariantów ubezpieczenia. Przystąpienie, zmiany, rezygnację należy zgłosić osobiście w Zespole ds. Socjalnych.

Masz dodatkowe pytania dotyczące ubezpieczeń? Zajrzyj do zakładki FAQ lub skontaktuj się z Centrum HR.

Kontakt:         

Centrum HR – Zespół ds. Socjalnych

Dodatkowe ubezpieczenie kosztów leczenia i Assistance, ubezpieczenie NNW oraz ubezpieczenie bagażu dla pracowników


Wyjeżdżając służbowo na praktyki i staże naukowe oraz wypoczynek organizowany przez PG na terenie i poza granicami Polski, możesz skorzystać z ubezpieczenia leczenia i assistance, ubezpieczenia NNW oraz ubezpieczenia bagażu dla siebie i Twojej rodziny bądź osób towarzyszących, w tym małoletnich.

Wniosek o ubezpieczenie mogą zgłosić wyznaczeni pracownicy z Twojej jednostki organizacyjnej. Ubezpieczenie dokonywane jest na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących umowach

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z Centrum Bezpieczeństwa pod numerem tel. +48 58 347 23 38 lub mailem: cb@pg.edu.pl