Klub seniora | Politechnika Gdańska

Treść strony

Klub seniora

„Poprzez stosunek do ludzi starszych, dajemy świadectwo tego, czym jest środowisko akademickie” – prof. Edmund Wittbrodt, rektor Politechniki Gdańskiej w latach 1990–1996.

Przywiązujemy dużą uwagę do podtrzymywania trwałych relacji z naszymi emerytowanymi pracownikami. Zespół ds. socjalnych Centrum HR ma pod swoją opieką prawie 1700 byłych pracowników Politechniki Gdańskiej – emerytów i rencistów. Z myślą o nich w 1989 roku na uczelni utworzono Klub Seniora.

Za sprawą Klubu osoby, które całe swoje życie zawodowe poświęciły Politechnice Gdańskiej, a formalnie pozostają już poza jej murami, nadal mają dostęp do najświeższych informacji i sukcesów uczelni. Więzi, które zawiązały się tutaj, w toku długoletniej, wspólnej pracy nadal są podtrzymywane i pielęgnowane. Seniorzy wspierają się również przy rozwiązywaniu codziennych problemów związanych ze zdrowiem, czasem z samotnością, nierzadko również z problemami materialnymi.

Dbamy, aby nasi seniorzy mieli okazję spotykać się na uczelni. Organizujemy dla nich spotkania świąteczne, a także wykłady i zajęcia podczas letnich turnusów w uczelnianym Ośrodku Wypoczynkowym Czarlina.


Terminy dyżurów Klubu:
poniedziałek, środa, piątek: godz. 11.00-13.00 
(pokój nr 7 Gmach B), 
tel. 58 347 22 26