Klub seniora | Politechnika Gdańska

Treść strony

Klub seniora

„Poprzez stosunek do ludzi starszych, dajemy świadectwo tego, czym jest środowisko akademickie” – prof. Edmund Wittbrodt, rektor Politechniki Gdańskiej w latach 1990–1996.

Przywiązujemy dużą uwagę do podtrzymywania trwałych relacji z naszymi emerytowanymi pracownikami. Zespół ds. socjalnych Centrum HR ma pod swoją opieką prawie 1700 byłych pracowników Politechniki Gdańskiej – emerytów i rencistów. Z myślą o nich w 1989 roku na uczelni utworzono Klub Seniora.

Za sprawą Klubu osoby, które całe swoje życie zawodowe poświęciły Politechnice Gdańskiej, a formalnie pozostają już poza jej murami, nadal mają dostęp do najświeższych informacji i sukcesów uczelni. Więzi, które zawiązały się tutaj, w toku długoletniej, wspólnej pracy nadal są podtrzymywane i pielęgnowane. Seniorzy wspierają się również przy rozwiązywaniu codziennych problemów związanych ze zdrowiem, czasem z samotnością, nierzadko również z problemami materialnymi.

Staramy się angażować naszych seniorów w działalność Politechniki Wielu Pokoleń czy też Centrum Wolontariatu Politechniki Gdańskiej.

Na zajęciach Politechniki Wielu Pokoleń seniorzy rozwijają umiejętności związane m.in. z obsługą programów komputerowych, urządzeń mobilnych, specjalistycznych maszyn lub pogłębiają wiedzę z zakresu przedsiębiorczości. Uczą się także podstaw języków obcych (francuski, hiszpański, włoski), a dzięki umiejętnościom zdobytym w ramach zajęć z obsługi komputera i Internetu, korzystanie z nich staje się dla nich łatwe i przyjemne.

Dbamy, aby nasi seniorzy mieli okazję spotykać się na uczelni. Organizujemy dla nich spotkania świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy. Dla seniorów organizujemy także wykłady i zajęcia podczas letnich turnusów w uczelnianym Ośrodku Wypoczynkowym Czarlina.

W roku 2022 seniorzy w trakcie turnusu nauczyli się, jak postępować, by ich ogrody były nie tylko piękne i zadbane, ale jednocześnie ekologiczne, bioróżnorodne, przyjazne owadom, ptakom i zwierzętom. Mieli także okazję uczestniczyć w spotkaniu z lekarzem współpracującym z naszym Ośrodkiem. Podczas tego spotkania dowiedzieli się, jak leki działają na człowieka i jak to się dzieje, że lek przeciwbólowy trafia dokładnie w samo źródło bólu.

W wrześniu oferta została dopełniona spotkaniem z policjantem, który opowiedział seniorom o zagrożeniach w Internecie i życiu codziennym. Podpowiedział, jak wykrywać oszustwa i tym samym uniknąć kłopotów.


Terminy dyżurów:
poniedziałek, środa, piątek: godz. 11.00-13.00 
(pokój nr 7 Gmach B), 
tel. 58 347 22 26