Dla dzieci i młodzieży | Politechnika Gdańska

Treść strony

Dla dzieci i młodzieży

PWP

Na uczelni dbamy nie tylko o Ciebie – dbamy też o Twoje dzieci.

W ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Twoje dziecko może:

  • skorzystać z dofinansowania do wypoczynku dla dzieci i młodzieży (zimowiska, kolonie, obozy)  organizowanego przez Politechnikę Gdańską lub zakupionego indywidualnie u innego organizatora (dofinansowanie do wypoczynku przysługuje dzieciom i młodzieży do 18. roku życia, raz w roku na każde dziecko),
  • uczestniczyć w zabawie karnawałowej (dotyczy dzieci w wieku 3–10 lat),
  • otrzymać paczkę noworoczną (dotyczy dzieci w wieku 3–15 lat).

Dodatkowo możesz:

  • zgłosić swoje dziecko do programu sportowo-rekreacyjnego Benefit (Karta MultiSport Kids Aqua) – maksymalnie troje dzieci w wieku do 15 lat,
  • zabrać ze sobą dzieci na zajęcia organizowane na basenie przez Centrum Sportu Akademickiego,
  • zapisać swoje dziecko na zimowe i letnie półkolonie dla dzieci i młodzieży organizowane przez Centrum Sportu Akademickiego,
  • zapisać swoje 10–12-letnie dziecko na „studia” na Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym (EUD) prowadzonym przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy z lokalnymi partnerami, w tym między innymi z Wydziałem Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
  • zabrać swoje dziecko na wydarzenia kulturalne, pikniki rodzinne, koncerty, czy wystawy organizowane dla pracowników i ich rodzin przez uczelnię;
  • zachęcić swoje dziecko do aktywności społecznej i wolontariackiej i działać wraz z nim w ramach Centrum Wolontariatu Politechniki Gdańskiej.

Możesz także pojechać z dziećmi na turnus wczasowy do naszego Ośrodka Wypoczynkowego Czarlina, gdzie Centrum HR organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Aktualne informacje i oferty dla dzieci i młodzieży znajdziesz zawsze w cyklicznych wydaniach Newslettera Centrum HR oraz w Komunikatach w Strefie pracownika.

Masz dodatkowe pytania dotyczące świadczeń dla dzieci i młodzieży? Skontaktuj się z Centrum HR – Zespół ds. socjalnych.