Dzień Młodego Naukowca jest organizowany na Uczelni każdego roku i ma na celu integrację środowiska akademickiego, zmniejszanie dystansu akademickiego, a także wsparcie, rozwój i likwidowanie barier utrudniających pracę młodym naukowcom

Informacje o wydarzeniu są co roku zamieszczane w Strefie pracownika.

I Dzień Młodego Naukowca 14.06.2023 r. - relacja