Szkolenia i warsztaty otwarte skierowane są do wszystkich pracowników Uczelni i mają na celu rozwój ich kompetencji. Są organizowane przez Centrum HR, Centrum Nowoczesnej Edukacji oraz inne jednostki Uczelni.

Więcej informacji:

Centrum Nowoczesnej Edukacji - szkolenia dla grupy nauczycieli akademickich Centrum HR - szkolenia otwarte dla pracowników