Szkolenia i warsztaty zamawiane są przeprowadzane na wniosek kierowników jednostek. Centrum HR koordynuje wybór tematu z listy szkoleń oferowanych przez jednostki Politechniki Gdańskiej, w tym prowadzonych przez Centrum Nowoczesnej Edukacji lub Centrum HR, w ramach ich kompetencji zapewnia dostosowanie programu do potrzeb i oczekiwań grupy.

Więcej informacji:

Centrum Nowoczesnej Edukacji - szkolenia metodyczno-dydaktyczne dla katedr, instytutów, centrów i wydziałów Centrum HR - szkolenia dla pracowników