Szkolenia i warsztaty narzędziowe mają na celu wsparcie merytoryczne i narzędziowe podczas codziennej pracy na uczelni, m.in. z zakresu programów i usług IT, korzystania z usług poczty elektronicznej, Internetu, obsługi systemu EZD, systemu Moja PG, zarządzania projektami, otwartej nauki, a także bezpieczeństwa i higieny pracy.

Są adresowane do wszystkich pracowników i są realizowane przez właściwe jednostki i pracowników Politechniki Gdańskiej, zgodnie z zakresem ich zadań.