Coaching projektowy obejmuje 45-minutowe konsultacje związane z obszarem zarządzania projektami: z zakresu planowania, zarządzania ryzykiem, komunikacji, zarządzania zespołem, relacji z interesariuszami.

Coaching ten jest skierowany do pracowników planujących i realizujących projekty, przy czym zainteresowane osoby zgłaszają się już z konkretnymi wyzwaniami związanymi z planowanym, nowym lub realizowanym już projektem.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji