Dyrektor

dr Dorota Godlewska-Werner

Pracownik Instytutu Psychologii, adiunkt w Zakładzie Psychologii Ekonomicznej i Psychologii Organizacji Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2016 do 2019 roku pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Dydaktycznych w Instytucie Psychologii. Jest kierownikiem Studiów Podyplomowych z Psychologii Przywództwa w Organizacjach realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych. Członkini European Association of Work and Organizational Psychology. Vice-prezeska Stowarzyszenia Coachingu Biznesowego. Współautorka książki pt. „Psychologia coachingu biznesowego”. Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie realizacji projektów szkoleniowo - doradczych dla różnych organizacji oraz badawczych w różnych obszarach związanych z pracą.
 

Zawodowo zainteresowana rozwojem pracowników, relacjami w zespole pracowniczym, zachowaniami efektywnymi i kontrproduktywnymi w organizacjach oraz szeroko rozumianym przywództwem. Realizuje projekty badawcze dotyczące predyspozycji i kompetencji zawodowych.


dr Agata Rudnik

Doktor nauk społecznych, absolwentka psychologii i dziennikarstwa na Uniwersytecie Gdańskim, ukończyła też liczne kursy, szkolenia i studia podyplomowe w tym m.in. z psychologii transportu i skandynawistyki.

Obecnie w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej (dzieci i młodzieży). Realizowała staże i stypendia m.in. w Karolinska Institutet, Uniwersytecie Sztokholmskim, University College London, Birkbeck, University of London oraz na Uniwersytecie Edynburskim.

Inicjatorka i dyrektorka Akademickiego Centrum Wsparcia Psychologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia w Instytucie Psychologii UG, psycholożka m.in. w Szpitalu MSWiA w Gdańsku. Przygląda się i bada przede wszystkim jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia oraz to, jak możemy zadbać o nasz dobrostan.


dr Marcin Szulc, prof. UG

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, nauczyciel akademicki i psycholog w Zakładzie Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej. Pełni funkcję psychologa - doradcy w Biurze Rzecznika praw i wartości akademickich Politechniki Gdańskiej. Redaktor w czasopismach naukowych.

Zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki zagrożeń społecznych ze szczególnym wskazaniem na mechanizmy powstawania uzależnień, leczenie nałogów, przemoc i mobbing, resocjalizację nieletnich sprawców przestępstw oraz problemy okresu dorastania.

Prowadzi spotkania edukacyjne dla rad pedagogicznych, rodziców oraz młodzieży. Jest autorem publikacji z zakresu psychologii zagrożeń społecznych.