Centrum HR cyklicznie prowadzi badania ankietowe, które pomagają w identyfikacji potrzeb, oczekiwań, a także służą zbadaniu opinii pracowników na ważne dla nich tematy. Zgromadzone informacje umożliwiają wprowadzenie akcji wspierających i rozwojowych, a także wypracowanie działań naprawczych na naszej Uczelni.

Przy opracowywaniu i analizowaniu wniosków z badań Centrum HR współpracuje z Zespołem ds. analiz i monitorowania potrzeb zawodowych pracowników.

Ankiety oraz wyniki przeprowadzanych przez Centrum HR badań są sukcesywnie zamieszczane poniżej.