Strategia HR4R | Politechnika Gdańska

Treść strony

Strategia HR4R

Strategia HR4R oraz wyróżnienie HR Excellence in Research (tzw. Logo HR) to znaki rozpoznawcze instytucji nauki, które dbają o swoich pracowników naukowych, zapewniając im  najlepsze warunki pracy i rozwoju w Unii Europejskiej.

Wysoki standard działań podejmowanych przez Politechnikę Gdańską w tym obszarze, został doceniony przez Komisję Europejską 18 lipca 2017 roku, kiedy to przyznano nam uprawnienia do posługiwania się wyróżnieniem HR.

Celem nadrzędnym aktywności realizowanych w ramach Strategii HR4R jest zapewnienie optymalnych i stabilnych warunków zatrudnienia, sprzyjających rozwojowi naukowców i nauki na PG. Dokument ten oparty jest na zasadach Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych oraz własnych dobrych praktykach zarządzania uczelnią.

Strategia HR4R ważna jest dla nas ze względu na realizowane – czasem drobne – inicjatywy, zaangażowanie i wysiłki setek pracowników kadry akademickiej i administracyjnej oraz doktorantów. Od wielu lat określamy bariery, które utrudniają funkcjonowanie, pracę i rozwój na naszej Uczelni, definiujemy nasze potrzeby, by pracowało się nam lepiej i sprawniej, określamy i realizujemy zadania, poprawiające warunki pracy i współpracy.

Więcej informacji o Strategii HR4R znajduje się tutaj