Nasza Uczelnia daje Ci możliwość rozwoju zawodowego także poprzez uczestnictwo w organizowanych w kraju i za granicą: konferencjach naukowych, stażach badawczych, programach szkoleniowych, dydaktycznych, jak również w projektach badawczych.

Będąc nauczycielem akademickim możesz ubiegać się między innymi o dofinansowanie:

  • długoterminowych staży (od 4 do 12 miesięcy) w czołowych zagranicznych ośrodkach naukowych – w ramach programu IDUB AMERICIUM International Career Development,
  • krótkoterminowych pobytów (od 1 tygodnia do 3 miesięcy) w zagranicznych ośrodkach naukowych o wysokiej renomie międzynarodowej – w ramach programu IDUB EUROPIUM Short-Term Outgoing Visits,
  • wyjazdu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni bądź w celach szkoleniowych – w ramach programu Erasmus+.

Pracownicy administracyjni mogą uzyskać dofinansowanie wyjazdu zagranicznego na szkolenie – w ramach programu Erasmus+.

Możesz wyjechać nie tylko do krajów UE, ale również do innych państw, wybranych ze względu na prowadzoną przez naszą Uczelnię współpracę dydaktyczną, np. do Albanii, Australii, Chin, Egiptu, Izraela, Jordanii, Korei, Libanu, RPA, Tunezji, Ukrainy i Uzbekistanu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach wyjazdu zagranicznego skontaktuj się z Centrum Współracy Międzynarodowej, np. napisz na adres: international@pg.edu.pl.

Obsługa wyjazdów odbywa się w Moja PG. Możesz tam zgłosić:

  • podróż służbową/wyjazd krajowy – w celu realizacji polecenia służbowego lub udziału w określonym wydarzeniu na terenie kraju;
  • w określonym wydarzeniu na terenie kraju;
  • podróż służbową/wyjazd zagraniczny – w celu realizacji polecenia służbowego lub udziału w określonym wydarzeniu poza granicami kraju;
  • wniosek o wyjazd za granicę w ramach urlopu płatnego – wyjazd nauczyciela akademickiego w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego albo dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji albo uczestnictwa w badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej w ramach urlopu płatnego;
  • wniosek o wyjazd w ramach zawartej umowy – wyjazd krajowy lub zagraniczny w celu udziału w zadaniach realizowanych na podstawie zawartej umowy (umowy o dofinansowanie projektu badawczego, badawczo-rozwojowego, dydaktycznego lub mobilnościowego; umowy Politechniki Gdańskiej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu IDUB).