Dyrekcja
 

Dyrektor

 

Dyrektor

mgr Katarzyna Dzięcielewska

Gmach Główny, pok. 262

tel. +48 58 348 67 47

e-mail: katarzyna.dziecielewska@pg.edu.pl

centrum.hr@pg.edu.pl

 

Zastępca Dyrektora

Zastępca Dyrektora

mgr inż. Anna Kanarska

Gmach Główny, pok. 204

tel. +48 58 348 69 44

e-mail: anna.kanarska@pg.edu.pl

 

Biuro Centrum

mgr Joanna Sobolewska-Chejmanowska
Główny Specjalista - Koordynator

Gmach Główny, pok. 262

tel. +48 58 348 67 47

e-mail: joanna.sobolewska-chejmanowska@pg.edu.pl

centrum.hr@pg.edu.pl

  • koordynator biura Centrum, obsługa EZD, zamówienia i zapotrzebowania

 

mgr Anna Cichosz

Starszy specjalista

Gmach Główny, pok. 262

tel. +48 58 348 67 45

e-mail: anna.cichosz@pg.edu.pl

centrum.hr@pg.edu.pl

  • obsługa kalendarza dyrektora, obsługa finansowa centrum, zamówienia publiczne, zapotrzebowania i zamówienia

 

Przemysław Zieliński

Technik, grafik

Gmach Główny, pok. 262

tel. +48 58 348 67 46

e-mail: przemyslaw.zielinski@pg.edu.pl

centrum.hr@pg.edu.pl

  • redaktor Strefy pracownika i Newslettera Centrum HR, prace graficzne dla centrum