Kierownik

mgr Joanna Zielińska
Gmach B, pok. 110

tel. +48 58 347 11 65,
tel. 
+48 58 347 25 68
e-mail: joanna.zielinska@pg.edu.pl

 • koordynacja prac zespołu kadrowego, nagrody rektora dla nauczycieli akademickich, medale i odznaczenia
   

Zespół

lic. Mariola Hynek
Samodzielny referent
Gmach B, pok. 110
tel.
+48 58 347 11 65
e-mail: mariola.hynek@pg.edu.pl

 • urlopy macierzyńskie, rodzicielskie, ojcowskie, zwolnienia lekarskie, legitymacje nauczycieli akademickich

mgr inż. Paulina Kryszyn
Starszy specjalista
Gmach B, pok. 109
tel.
+48 58 347 22 47
e-mail: paulina.kryszyn@pg.edu.pl

 • nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe, zaświadczenia o zatrudnieniu, wprowadzanie danych do SZU i POLON, emerytury i renty

mgr Dagmara Miderska
Starszy specjalista
Gmach B, pok. 109
tel. +48 58 347 16 51
e-mail: dagmara.miderska@pg.edu.pl

 • nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe, zaświadczenia o zatrudnieniu, wprowadzanie danych do SZU i POLON, emerytury i renty

mgr Martyna Rożniakowska
Samodzielny referent
Gmach B, pok. 110
tel. +48 58 347 25 68
e-mail: martyna.rozniakowska@pg.edu.pl

 • zaświadczenia lekarskie, umowy o sfinansowanie dokształcania, legitymacje nauczycieli akademickich

   

Obsługa kadrowa nauczycieli akademickich

mgr Monika Byczkowska
Starszy specjalista
Gmach B, pok. 113
tel. +48 58 348 66 64
e-mail: monika.byczkowska@pg.edu.pl

 • obsługa kadrowa nauczycieli akademickich (WCH, WFTiMS, WZiE, Centra dydaktyczne)

mgr Jolanta Gawor
Starszy specjalista
Gmach B, pok. 113      
tel.
+48 58 347 26 24
e-mail: jolanta.gawor@pg.edu.pl

 • obsługa kadrowa nauczycieli akademickich (WETI, WIMiO)

mgr inż. Ewa Pęczek
Starszy specjalista
Gmach B, pok. 113      
tel.
+48 58 347 13 74
e-mail: ewa.peczek@pg.edu.pl

 • obsługa kadrowa nauczycieli akademickich (WA, WEiA, WILŚ)

   

Obsługa kadrowa pracowników administracyjnych, biblioteki i obsługi technicznej

mgr Jolanta Sroka
Starszy specjalista - z-ca kierownika Centrum HR-Kadry
Gmach B, pok. 112
tel. +48 58 347 14 56
e-mail: jolanta.sroka@pg.edu.pl

 • obsługa kadrowa pracowników administracji centralnej

mgr Alina Łabuzińska
Starszy specjalista
Gmach B, pok. 112       
tel.
+48 58 347 14 53
e-mail: alina.labuzinska@pg.edu.pl

 • obsługa kadrowa pracowników administracyjnych - WEiA, WFTiMS, WILŚ, WZiE, CI TASK, CB, Biblioteka, CUI, CTT, CTBO i CMEW

mgr Beata Przerada
Starszy specjalista
Gmach B, pok. 112      
tel. +48 58 347 15 65
e-mail: beata.przerada@pg.edu.pl

 • obsługa kadrowa pracowników administracyjnych - WA, WCH, WETI, WIMiO, ZRP