Jeżeli uważasz, że potraktowano Cię niesprawiedliwie lub w jakikolwiek sposób naruszono Twoje prawa lub godność możesz zwrócić się do Rzecznika praw i wartości akademickich lub Rzecznika ds. równego traktowania.

Wsparcia i poradnictwa w zakresie doświadczanego mobbingu, dyskryminacji i nierównego traktowania oraz zachowań mikroprzemocowych na Politechnice Gdańskiej udziela dr Marcin Szulc - psycholog.

Konsultacje odbywają się po indywidualnym ustaleniu terminu w pok. 210C w budynku Bratniaka, w czwartki w godz. 8:00-10:00.

Aby się umówić na konsultację napisz maila: marcin.szulc@pg.edu.pl


Wsparcia w zakresie budowania konstruktywnych relacji ze współpracownikami, podwładnymi i przełożonymi, a także rozwiązywania sytuacji trudnych w zespole pracowniczym udziela dr Dorota Godlewska-Werner – psycholog.

Konsultacje odbywają się po indywidualnym ustaleniu terminu w pok. 210C w budynku Bratniaka.

Aby się umówić na konsultację napisz maila: dorota.godlewska-werner@pg.edu.pl