Szkolenia adaptacyjne skierowane są do nowo zatrudnianych pracowników, a ich celem jest wprowadzenie w najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania i kultury organizacyjnej uczelni. Szkolenia są prowadzone przez właściwe jednostki Uczelni zgodnie z zakresem ich zadań. W ramach szkoleń adaptacyjnych prowadzone są szkolenia:

  • z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracywięcej informacji
  • stanowiskoweza które odpowiada przełożony pracownika i jest ściśle związane z powierzonymi pracownikowi zadaniami na danym stanowisku. Instruktaż stanowiskowy powinien rozpocząć się od pierwszego dnia pracy.
  • onboardingowe – których celem jest zapoznanie nowo zatrudnianych pracowników z misją, strategią, strukturą organizacyjną i zasadami pracy na Politechnice Gdańskiej. Szkolenia te prowadzone są przez pracowników Centrum HR dwa razy w miesiącu więcej informacji
  • z zakresu obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD) – dla tych pracowników, którzy na co dzień korzystają z systemu EZD - więcej informacji 
  • narzędziowe, m.in. z zakresu programów i usług IT, zasad wykonywania pracy zdalnej więcej informacji
  • z zakresu zarządzania projektami i ryzykiemwięcej informacji
  • szkolenia adresowane do pracowników zajmujących się obsługą administracyjną projektów, m.in. z zakresu wybranych elementów obsługi modułu mojaPG Projekty – więcej informacji