Osoby prowadzące zajęcia w języku angielskim, młodzi naukowcy, jak również pracownicy administracji mają możliwość korzystania z oferty pogotowia językowego prowadzonego przez Centrum Języków Obcych lub inne podmioty. Wyznaczeni konsultanci wspierają przede wszystkim w przygotowaniu i korekcie materiałów do zajęć dydaktycznych, prezentacji i korespondencji w języku angielskim, a także pomagają w zakresie doskonalenia płynności wypowiedzi i wymowy.

Pogotowie językowe dla pracowników

Pracownicy mają możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w organizowanych w kraju i za granicą: konferencjach naukowych, stażach badawczych, programach szkoleniowych, dydaktycznych, jak również w projektach badawczych. Mogą także uzyskać dofinansowanie wyjazdu zagranicznego na szkolenie – w ramach programu Erasmus+.

Więcej informacji