Politechnika Gdańska to wspólnota pracowników, doktorantów i studentów, którą spajają wspólne wartości i zasady oraz świadomość roli pełnionej w środowisku akademickim, a także odpowiedzialność wobec społeczeństwa.

Uczelnia we wszystkich podejmowanych działaniach kieruje się zasadami wyrażającymi wzajemny szacunek, troskę i odpowiedzialność.

Z Kodeksem Etyki Politechniki Gdańskiej możesz zapoznać się pod linkiem.