Opieka medyczna

Jako pracownik uczelni możesz przystąpić do grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna (OM) wraz z współmałżonkiem lub partnerem życiowym oraz dziećmi. Ubezpieczenie to umożliwia leczenie się w wybranych placówkach medycznych wskazanych przez TUW PZUW na terenie całej Polski. Przystąpienie, zmiany, rezygnację musisz zgłosić osobiście w Zespole ds. Socjalnych.

Wszystkie dokumenty dotyczące Opieki Medycznej znajdziesz w Repozytorium.

Masz dodatkowe pytania dotyczące opieki medycznej? Zajrzyj do zakładki FAQ lub skontaktuj się z Centrum HR.

Kontakt:         

Centrum HR – Zespół ds. Socjalnych
Anna Lipińska, anna.lipinska@pg.edu.pl, tel. +48 58 347 29 56
Magdalena Miszkurka, magdalena.miszkurka@pg.edu.pl, tel. +48 58 347 11 42
Agnieszka Rucińska, agnieszka.rucinska@pg.edu.pl, tel. +48 58 348 63 75
Sylwia Włodkowska, sylwia.wlodkowska@pg.edu.pl, tel. +48 58 347 20 66

Medycyna pracy


Od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2025 r. badania z zakresu medycyny pracy wykonywane są przez Centrum Medyczne Polmed al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk (budynek GCH Manhattan).

Masz dodatkowe pytania dotyczące medycyny pracy? Zajrzyj do zakładki FAQ lub skontaktuj się z Centrum HR.

Kontakt:         

Centrum HR – Zespół ds. Socjalnych
Magdalena Miszkurka, magdalena.miszkurka@pg.edu.pl, tel. +48 58 347 11 42

Dofinansowanie zakupu okularów lub szkieł kontaktowych


Przy użytkowaniu monitora ekranowego co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, masz prawo do refundacji zakupu okularów lub szkieł kontaktowych.

Masz dodatkowe pytania dotyczące dofinansowania zakupu okularów bądź soczewek?

Zajrzyj do zakładki FAQ lub skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za zwrot kosztów okularów w swojej jednostce organizacyjnej
Przerwa na lunch


Ważną funkcją w zachowaniu codziennej równowagi są przerwy na posiłek i oderwanie się od bieżących spraw. Chwilowa zmiana otoczenia, rozmowa ze współpracownikami poza biurem redukuje stres i pozwala wrócić do obowiązków z nowymi siłami. Na terenie uczelni znajdziesz automaty z kawą i przekąskami, a także dziesięć barów i bufetów:

  • Caffe Bar Mikawa, Gmach Główny, poziom –1 (budynek nr 1 na mapie kampusu)
  • Hydrostacja, Hydromechanika, parter (budynek nr 11 na mapie kampusu)
  • MiXTURA, Chemia C, poziom –1 (budynek nr 5 na mapie kampusu)
  • LOVEAT, Auditorium Novum, parter (budynek nr 17 na mapie kampusu)
  • PUB w KWADRACIE, AK PG Kwadratowa (budynek nr 23 na mapie kampusu)
  • Cyberstacja, ETI (budynek nr 42 na mapie kampusu)
  • Bar Kambuz (budynek nr 30 na mapie kampusu, parter)
  • Bar GO-IBO (budynek nr 30 na mapie kampusu, parter)
  • Fresz Cafe (budynek nr 50 na mapie kampusu, parter)
  • 3 smaki (budynek Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, ul. Fiszera 14)
Program Benefit (Karta Multisport)


Jako pracownik możesz przystąpić do programu Benefit. Do programu zapisać możesz również osobę towarzyszącą, a także dzieci. Wykaz obiektów sportowych znajdziesz na stronie www.benefitsystems.pl. Karta pozwala korzystać z aktywności online: konsultacji, kreatorów diety, kursów, a także z aktywności stacjonarnych: basenu, jogi, siłowni, sauny, tańca i dziesiątek innych.

Masz dodatkowe pytania dotyczące programu Benefit? Zajrzyj do zakładki FAQ lub skontaktuj się z Centrum HR.

Kontakt:         

Centrum HR – Zespół ds. Socjalnych
Agnieszka Rucińska, agnieszka.rucinska@pg.edu.pl, tel. +48 58 348 63 75

Zajęcia sportowe


Możesz również korzystać z oferty zajęć i aktywności w Centrum Sportu Akademickiego oraz innych obiektach Politechniki Gdańskiej: z boisk piłkarskich, hali sportowej, siłowni, wioślarni, zajęć aerobiku, judo, basenów i kortów tenisowych.

Więcej informacji:

Centrum Sportu Akademickiego
Agnieszka Głowacka,
agnieszka.glowacka@pg.edu.pltel. +48 58 347 15 89

Andrzej Bussler, andrzej.bussler@pg.edu.pl, tel. +48 668 433 540

Aktualne informacje znajdziesz zawsze w Komunikatach w Strefie Pracownika, a także na stronie Centrum Sportu Akademickiego.

Urlop dla poratowania zdrowia


Nauczyciel akademicki, który nie ukończył 65. roku życia, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po co najmniej 10 latach zatrudnienia na uczelni, ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, jeżeli jego stan zdrowia wymaga powstrzymania się od pracy.

Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia w całym okresie zatrudnienia nauczyciela akademickiego nie może przekroczyć jednego roku.

Nauczyciel akademicki korzystający z urlopu dla poratowania zdrowia nie może w tym czasie wykonywać zajęcia zarobkowego.

Więcej informacji:      

Centrum HR – Kadry
Mariola Hynek, mariola.hynek@pg.edu.pl, tel. +48 58 347 11 65

Zdrowie psychiczne


Ważną kwestią jest, aby dbać o każdą dziedzinę swojego życia, również o harmonię i spokój wewnętrzny. Prowadzimy działania na rzecz równowagi psychicznej, warsztaty zwiększające samoświadomość, szkolenia z zakresu profilaktyki stresu i wypalenia zawodowego oraz technik radzenia sobie ze stresem i lękiem.

Pracownicy, którzy doświadczyli sytuacji trudnych w miejscu pracy mogą liczyć na indywidualne konsultacje w zakresie mobbingu, dyskryminacji, nierównego traktowania, neuroróżnorodności, budowania konstruktywnych relacji a także wsparcia po interwencji kryzysowej w miejscu pracy. Więcej informacji.

Bieżące ogłoszenia i komunikaty dotyczące prowadzonych przez nas działań znajdziesz w cyklicznych wydaniach Newslettera Centrum HR oraz w Strefie pracownika.