Konsultacje indywidualne | Politechnika Gdańska

Treść strony

Konsultacje indywidualne

Pracownicy, którzy doświadczyli trudnych sytuacji w miejscu pracy mogą liczyć na indywidulane konsultacje i wsparcie specjalistów w następującym zakresie:

Mobbing, dyskryminacja, nierówne traktowanie


Wsparcie i poradnictwo w zakresie doświadczanego mobbingu, dyskryminacji i nierównego traktowania oraz zachowań mikroprzemocowych na Politechnice Gdańskiej.

Konsultacje prowadzi dr Marcin Szulc – psycholog

Konsultacje odbywają się po indywidualnym ustaleniu terminu w pok. 210C w budynku Bratniaka, w czwartki w godz. 8:00-10:00.

Aby się umówić na konsultację napisz maila: marcin.szulc@pg.edu.pl

Neuroróżnorodność


Wsparcie dla pracowników współpracujących z osobami w spektrum autyzmu czy z ADHD. W trakcie konsultacji pracownik dowie się, w jaki sposób tworzyć efektywną wspólną przestrzeń pracy, jak wspomagać proces nauki i stwarzać optymalne warunki w przestrzeni akademickiej.

Konsultacje prowadzi dr Agata Rudnik – psycholog

Konsultacje odbywają się po idywidualnym ustaleniu terminu w pok. 210C w budynku Bratniaka.

Aby się umówić na konsultację napisz maila: wsparcie.hr@pg.edu.pl
Wsparcie po interwencji kryzysowej


Wsparcie po interwencji kryzysowej w miejscu pracy dla osób zatrudnionych na Politechnice Gdańskiej, które pośrednio lub bezpośrednio uczestniczyły w interwencji kryzysowej w miejscu pracy (w tym np. po udzieleniu wsparcia studentowi w kryzysie suicydalnym – próba samobójcza).

Konsultacje prowadzi dr Agata Rudnik – psycholog

Konsultacje odbywają się po idywidualnym ustaleniu terminu w pok. 210C w budynku Bratniaka.

Aby się umówić na konsultację napisz maila: wsparcie.hr@pg.edu.pl
Wsparcie w budowaniu konstruktywnych relacji w zespole


Wsparcie dla wszystkich pracowników w zakresie budowania konstruktywnych relacji ze współpracownikami, podwładnymi i przełożonymi. W trakcie konsultacji pracownik wypracuje plan działań, które powinny być podjęte w celu rozwiązania sytuacji trudnych w zespole pracowniczym.

Konsultacje prowadzi dr Dorota Godlewska-Werner – psycholog

Konsultacje odbywają się po idywidualnym ustaleniu terminu w pok. 210C w budynku Bratniaka.

Aby się umówić na konsultację napisz maila: dorota.godlewska-werner@pg.edu.pl

Więcej informacji o konsultantach   Telefony wsparcia w kryzysie