Politechnika po godzinach | Politechnika Gdańska

Treść strony

Politechnika po godzinach

Nasi pracownicy chętnie i licznie uczestniczą w różnych wydarzeniach i życiu uczelni.

Bieżące informacje na temat organizowanych na Politechnice Gdańskiej koncertów, pikników, warsztatów, zajęć i innych wydarzeń, w których możesz wziąć udział wraz z rodziną znajdziesz w Komunikatach w Strefie pracownika, na stronie głównej uczelni, w Biuletynie Informacyjnym PG, w Piśmie PG oraz w mediach społecznościowych Facebook, Instagram, YouTube