Program rozwoju kompetencji na lata 2023-2026 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Program rozwoju kompetencji na lata 2023-2026

Program rozwoju kompetencji i zapewnienia dobrostanu pracowników Politechniki Gdańskiej na lata 2023-2026

Program rozwoju kompetencji i zapewnienia dobrostanu pracowników Politechniki Gdańskiej ma na celu wzmocnienie rozwoju zawodowego i osobistego pracowników. Program jest koordynowany przez Centrum HR, obejmuje realizację usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne oraz dedykowane jednostki Politechniki Gdańskiej.

Obszary
Konferencje, wydarzenia i spotkania

Realizację Programu rozwoju kompetencji i zapewnienia dobrostanu pracowników Politechniki Gdańskiej wspierają organizowane na terenie uczelni konferencje, wydarzenia i spotkania, o zasięgu lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym, w tym między innymi własne inicjatywy Uczelni oraz realizowane w ramach FarU jak: Święto DydaktykiTydzień zdrowia psychicznego na Politechnice GdańskiejDzień Młodego Naukowca na Politechnice Gdańskiej.

Materiały edukacyjne

Dla potrzeb realizacji Programu pracownikom udostępniane są materiały edukacyjne adresowane do nauczycieli akademickich, przewodniki z zakresu zarządzania projektami, instrukcje związane z rozwojem usług IT itp.